1  VERSTAAN EN BELEEF MISSIONALE GELOOF

1.1 Om met geloofsoderskeiding  geloofsbeginsels te bied wat missionaal gerig is, op grond van die Evangelie van Jesus Christus

  • Kommunikeer inligting, bronne, personeel en metodes vir die toepassing van ʼn missionale teologie in die huidige konteks
  • Skep ʼn forum vir gesprek oor missionale transformasie
  • Inspireer leiers en lidmate om deel te neem

2  VESTIG BASIESE WAARDES EN AKTIWITEITE VAN N MISSIONALE TEOLOGIE

2.1 Bevorder ʼn missionale spiritualiteit gebaseer op die MISSIO DEI van die Bybel

Hanteer waarde beginsels

  • Bybel en Belydenisskrifte
  • Kerkorde, ampte, kerkplanting
  • Bedieningspatrone en formele teologiese opleiding
  • Algemene bestuur van ʼn geloofsgemeenskap

3  IDENTIFISEER EN VESTIG MISSIONALE GELOOFSGEMEENSKAPPE

3.1 Identifiseer, help vestig, en kommunikeer geloofsgemeenskappe met verwagting en dankbaarheid onder die leiding van die Heilige Gees

  • Noem en beskryf leiers, lidmate en gemeentelede  wat missionaal transformeer
  • Identifiseer en versprei verhale en programme  oor missionale transformasie
  • Help leiers, lidmate, gemeentes en bedieningspunte  wat wil transformeer

Kliek hier vir die Strategiese Plan vir 2017/2018.

Go to top