Werk

Een van die belangrikste beginsels in die missionale kerk is toegewyde dissipels. Gelowiges wat werklike navolgers van Jesus is. Omdat ons glo dat die fokus nie meer op die kerk as instituut moet wees nie, maar op die kerk as 'n lewende organisme, gaan dit nie net meer oor hoeveel mense op 'n Sondag in 'n erediens sit nie, maar oor elke lidmaat wat elke dag die hande en voete van Jesus is. Evangelisasie vind nie deur strukture plaas nie, maar deur missie-gedrewe dissipels wat God en mense liefhet.

Go to top