Werk

Een van die belangrikste beginsels in die missionale kerk is toegewyde dissipels. Gelowiges wat werklike navolgers van Jesus is. Omdat ons glo dat die fokus nie meer op die kerk as instituut moet wees nie, maar op die kerk as 'n lewende organisme, gaan dit nie net meer oor hoeveel mense op 'n Sondag in 'n erediens sit nie, maar oor elke lidmaat wat elke dag die hande en voete van Jesus is. Evangelisasie vind nie deur strukture plaas nie, maar deur missie-gedrewe dissipels wat God en mense liefhet.

Karaktereienskappe van die Missionale Kerk

Die missionale kerk is 'n kerk wat deur God gestuur is.

Missionale kerk het omtrent 'n "buzz" woord geword. Almal praat daaroor, party identifiseer hulle-self daarmee, ander is baie skepties daaroor. Miskien is die groot hindernis waarvoor ons tans te staan kom die feit dat baie lidmate en selfs predikante nie regtig weet wat missionaal beteken nie. Daarom het ons besluit om 'n kort bondige, eenvoudige dokument uit te bring waarin ons die karaktereienskappe van 'n missionale ker beskryf.

RESPONDING TO THE NEW WEST

Lesslie Newbigin’s sharp critique of western culture, offered in a relatively brief but incisively penetrating publication, The Other Side of 1984, came as a shock to many who read it for the first time in the middle of the 1980’s. He seemed to encapsulate what many had been feeling but had been unable to articulate.

Go to top